https://youtu.be/Yzq6V-zrNLE

 

 

 

 

 

 

 

 

'山 行' 카테고리의 다른 글

대둔산  (0) 2023.02.15
덕유산 설천봉 향적봉에 해와달  (4) 2023.02.08
2023년 새해 첫날 관악산 산행  (7) 2023.01.02
설악산 봉정암 가는길 1박2일  (5) 2022.10.23
금강산 화암사 성인대  (5) 2022.07.31

https://youtu.be/5OUecmPvJVw

 

'나의노래' 카테고리의 다른 글

고장난 벽시계  (1) 2023.04.16
가는세월  (0) 2023.02.15
읏으면서 보내마  (10) 2023.01.14
조약돌 원곡 박상규 노래 낮달  (4) 2023.01.12
홀로 아리랑  (0) 2023.01.02

https://youtu.be/e9mev0RiFYs

 

+ Recent posts